top of page

İŞ YAŞAMINA YAKLAŞIMIMIZ

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Instagram - White Circle

BİRLİKTE POZİTİF GELİŞİM APRRECIATIVE INQUIRY

Günümüzde işletmeler daha az komuta ve kontrole ihtiyaç duymaktadır. Liderlik ilkeleri yönetmekten yönlendirmeye doğru evriliyor. İşte bu noktada talimat, prosedür ve kurallar yerine öyküler daha anlamlı olmaya ve daha çok ilgi görmeye başlıyor. Bu sayede çalışanın önünde imkanlar, kapılar açıp heyecan, istek ve tutku yaratabilmek mümkün. Dolayısıyla çalışanlara değer sunan yöntemler ve yaklaşımlar zaman içinde daha fazla işe yarayacak gibi görünüyor. Bunun için de merkeze “BAŞARI” kavramını yerleştirip bunun kollektif biçimde nasıl yapılabileceğini sorgulamak başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlara çekici gelecektir.

Akademika olarak etkinliklerimizde Türkçe’ye “Pozitif Gelişimi Birlikte Oluşturmak” olarak çevrilebilecek “Appreciative Inquiry” yaklaşımını kullanıyoruz. Bu kavramın “Sorun – Sapma” yaklaşımlı diğer yöntemlere göre en büyük farklılığı, mevcut eksiklikleri ve yanlışları değiştirmek yerine kurumsal ve kişisel yetkinlikler boyutlarında sadece ve sadece pozitif yönlere odaklanmaktır. “Negatif”, “Zaafiyet İçeren”, “Öğrenme Hızını düşüren”, “Engelleyici” yaklaşımlar yerine, “İyiyi”, “Başarıyı”, “Motivasyonu” ve “Yaratıcılığı” tetikleyen bir düşünce tarzının daha pozitif sonuçlar doğuracağı açıktır.

Bugüne kadar gerek yurtdışındaki örnek uygulamalarda, gerekse Akademika projelerindeki gözlemlerimiz Appreciative Inquiry’nin geleceğe, olumluya ve süreçlerin başarılı sonuçlara getireceği kazanımlara yönelmesinin çalışanlar ve sonuçlar üzerindeki pozitif yöndeki mucizevi etkisidir. “Pozitif Gelişimi Birlikte Oluşturmak” felsefesini hemen her iş sürecinde, her eğitim ve atölye çalışmasında eğlenceli, keyifli ve etkili biçimde kullanabiliyoruz. “Bilgi – Beceri – Yetkinlik”leri kurumsal hedefler doğrultusunda sentezleyerek OLUMLU sonuçlar üretiyoruz.

Yaptığı işe aklını ve yüreğini koyan ekiplerin başarıya ulaşması kaçınılmazdır. Bu yaklaşım, bu ekipleri değişime doğru götürecek pozitif devrim için adeta bir davetiyedir. Bu yöntem, pozitif yönetim biçimlerini geliştiren, demotivasyonu tamamen sürecin dışına iten, yaratıcılığı, yenilikçiliği ve inovasyonu öne çıkaran bir çalışma felsefesinin detaylarını ortaya koyan ve kendini işine adayan takım üyelerinin güncel anayasası konumundadır.

 • Organizasyonlar, genellikle pozitif potansiyelleri ortaya çıkarmada zorlanırlar.

 •  Bunun esas nedeni de olanaklardan ziyade sorunlara odaklanma alışkanlığıdır. Sonuç; organizasyonel potansiyelin azalmasıdır.

 •  Appreciative Inquiry, organizasyonun en iyi taraflarına (geçmiş, şimdi, gelecek bazında) odaklanır.

 • Böylece enerjinin kurum içinde verimsizce sarfedilen yaklaşık % 50’lik kısmını kurum dışına (rekabete, müşteriye ve çalışanın mutluluğuna) sarfetmek mümkün olmaktadır.

BU METODUN ANAHTAR SÖZCÜKLERİ :

 • Olumlayıcı, Pozitif, Onaylayıcı

 •  Doğaçlama, Hazırlıksız, Provasız

 •  Amaca Uygun, İhtiyacı karşılayan

 •  Sorgulama, Soruşturma, Bilgi İsteği, Keşfetme, Gerçeği  Birlikte Arama

 •  Elde mevcut olanla gerçekleştirme, Oluşturma, Ortaya Koyma

İçerikler
bottom of page