top of page

FORUM TİYATRO

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Instagram - White Circle

Geliştirdiğimiz Yetkinlikler

Çalışanların zor koşullarda farklı davranış örneklerini sergilemesi

Kuruma aidiyet duygusunun pekiştirilmesi

Farklı çözüm önerilerinin ve bakış açılarının ortaya çıkarılabilmesi

Problem çözme becerilerinin artırılması

Etkin iletişimin öneminin vurgulanması

Eğlenceli bir paylaşımın sağlanması

29595167_1569113989868826_468040495931302596_n.jpg

FORUM TİYATRO, Güney Amerikalı tiyatro adamı Augusto Boal tarafından geliştirilen interaktif bir tiyatro biçimidir.

 1. İzleyiciye kendi sorunlarına farklı bir perspektiften bakmasını sağlayan ve geçerli çözümlerin yine kendisi tarafından bulunmasına yardım eden “Forum tiyatro” aslında yaşamdaki “gerçek”lerin bir prova alanıdır.

 2. Yaşayarak içinde bulunduğu duruma bakmasını, yapabileceklerini sahne üzerinde yaşayarak denemesi ve deneyimlerini kendi yaşamına götürebilmesi gibi yararlar, bu yöntemin eğitim alanında kullanılmasını gündeme getirmiştir.

 

İzleyici tiyatro sahnesinde izlediği ve bizzat yer aldığı bu deneyimle gerçek yaşamda değişmesi gereken şeyleri değiştirme gücünü ve dinamiğini kazanır. Bu deneyim ve etkileşim gerçek yaşamında üstlenebileceği eylemin itici gücünü oluşturur. Forum Tiyatro sorunların, insan ilişkilerinin, farklı görüşlerin, çatışmaların olduğu her alanda ve her kurumda kullanılabilmektedir.

 

Forum Tiyatro önceleri sosyal amaçlı süreçlerde kullanılmaya başlamıştır. Özellikle kadın sorunu, çocuk ve gençlik sorunları, uyuşturucu gibi toplumsal sorunlara forum tiyatro yöntemi ile çözüm geliştirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra, 2007 yılından itibaren Akademika’nın önderliğinde iş yaşamında ve profesyonel sahada sorun çözme, süreç geliştirme ve eğitim amaçlı olarak yaygın kullanım alanı bulmaya başlamıştır.

37308178_1701090990004458_8651471023696248832_n.jpg
IMG_4277.JPG

Program İçeriği

     BİR AKADEMİKA KURUMSAL ATÖLYE ÇALIŞMASI,

* Eğlencelidir                   

* Yenilikçidir  

* Etkileşimlidir   

* Tehditkar Değildir   

* Anında Etkinlik Yaratır   

Doğaçlama tekniklerinin kullanıldığı bu yöntemde;

 

 

 • Yeni Ürün / Hizmet Sunumu

 •  İletişim Zorlukları

 •  Olaylara Farklı Bakabilme

 •  İş ve İnsan İlişkileri

 •  İkna Etme

 •  Çatışma Yönetimi

 •  Zor İnsanlarla Başa Çıkabilme

 •  Problem Çözme

 •  Empati ve Farkındalık

 • Satış ve Pazarlama Sorunları

 

 

gibi konu ve süreçler ele alınmakta ve izleyicinin katılımı sağlanmaktadır.

 

Yönetici ve çalışanlarda “Farkındalık Yaratmak”, “Paradigma, Davranış ve Alışkanlık Değişiklikleri Gerçekleştirebilmek” üzere Forum Tiyatro yöntemi standart sınıfiçi eğitimlere ilaveten konuları pekiştirici, etkin ve eğlenceli atölye çalışmaları olarak planlanmaktadır.

 

Bu sayede çalışanların konuya daha fazla hassasiyet göstermesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla belirlenecek bir konu başlığının senaryolaştırılmasını takiben forum tiyatro uygulamaları kurgulanmaktadır.

 

Forum Tiyatro,  bünyesinde mevcut eğitim programlarını tamamlayıcı biçimde yönetici – çalışan ekseninde tüm şirket mensuplarına gruplar halinde uygulanabilecektir.

 

 • Operasyon Grupları

 • Yöneticiler ve Adayları

 • İnsan Kaynakları

 • Müşteri Hizmetleri

 • Satış, Pazarlama ve Bayii Ekipleri

 • Odak Grupları

 • Çocuklar ve Çalışanların Aileleri

 

 

Forum tiyatro uygulamaları için ayrı birer platform oluşturabilmektedir.

 

    

 

 • İletişim

 • Müşteri İlişkileri

 • Problem Çözme

 • İş Güvenliği

 • Yönetim & Liderlik

 • Satış Becerileri

 

 

 

Benzeri başlıklar, tarafımızdan senaryo olarak geliştirilmekte, iş süreçlerinin simulasyonu yapılmakta, katılımcıların kendilerini özdeşleştirebilecekleri ve rahatça ifade edebilecekleri bir ortamın sahnede yaratılması hedeflenmektedir.


Bu senaryoların giriş bölümü, Akademika oyuncuları tarafından sahneye konulmaktadır. Tiplemelerin ve esas vakanın izleyenlerce anlaşıldığı noktada forum başlamaktadır. Zor olayı çözebilmek veya zor kişi ile başa çıkabilmek için nelerin yapılabileceği izleyiciye sorulmaktadır.

IMG_0435.jpg
29594848_1572449019535323_7946029659620684572_n.jpg
Nestle-02.jpg
Screenshot_20180503-202332.jpg
IMG_4337.JPG

Bilgi İste

Thanks! Message sent.

bottom of page