top of page
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle

FIRSATTAN İSTİFADE TENEFFÜS

KURUMSAL F.İ.T.NESS

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle

Geliştirdiğimiz Yetkinlikler

Bu program, özel koşullar yaşadığımız bu dönemde zorlukları kurum olarak birlikte aşabilmek için takımdaki her bireyin işbirliği yapması gerektiği noktasından hareketle iş rutinlerinden sıyrılıp, yeni bir yol haritası belirleyebilmek, birlikteliği güçlendirebilmek, israfla savaşarak daha verimli çalışma biçimlerine doğru yönelmek ve inovatif yöntemler keşfederek, avantaj sağlayarak çalkantılı sulardan kurum paydaşları olarak birlikte çıkabilmeyi hedefleyen keyifli etkiliklerden oluşan bir mentörlük programı olarak tasarlanmıştır.

Program temel olarak bir aya yayılan 5 etkinlikten oluşmaktadır;

Öncelikle kurumun geleceğinin yeniden (ancak daha gerçekçi ve iddialı biçimde) tüm paydaşların mutabakatı ile yeniden çizilmesi hedeflenmektedir. Bunun için “Kollektif Düşlerimizin Gücü” adı altında yöneticilerin ve diğer ilgili katılımcıların yer alacağı bir grup çalıştayı gerçekleştirilecektir.

İkinci olarak “Sapiensin Zaferi – Geçmişten Geleceğe Zaman Yolculuğu” adlı tiyatrolu bir sunum planlanmaktadır. Buradaki asıl amaç, insanoğlunun içinde bulunduğu baş döndürücü hızlı değişim sürecine ait dinamiğin farkına varmasını sağlamak ve kendisini geleceğe hazırlaması konusunda ipuçları verebilmektir.

Bir sonraki aşama, ilk iki etkinlikten elde edilen veriler ve sonuçlar ışığında kurumun kısa vadeli yol haritasını belirleyebilmektir. Bunun için mavi ve beyaz yakalı çalışanlar ile yöneticiler, tedarikçiler ve müşterilerin bir kısmı ile özellikle “Maliyet”, “İsraf Savaşçılığı” ve “Verimlilik” gibi konulara ilişkin alt çalışma grupları halinde kurum süreçlerine odaklanarak, çok sayıda uygulanabilir proje üretebilmek hedeflenmektedir.

Dördüncü aşamada ise yönetim kademelerine “ Çağdaş Liderlik” ve “ Pozitif Yönetim” başlıklarında çalışan işbirliğini ön plana çıkaran yeni liderlik anlayışına yönelik bir etkinlik planlanmaktadır.

Son olarak kurumdaki tüm çalışanların aileleri ile birlikte katılmasını öngören bir tiyatro etkinliği önerilmektedir. Çalışanları günlük yaşamın stres ve sıkıntılarından bir parça da olsa uzaklaştıracak iki perdelik “Güldüresiye Aşk” adlı bir tiyatro oyunu Akademika Oyuncuları tarafından sergilenecektir.

FİTNESS GÖRSEL5.jpg
IMG_2043.jpg

Program İçeriği

Güldüresiye Aşk afiş.jpg

ETKİNLİK – I           ÇALIŞTAY - KOLLEKTİF DÜŞLERİMİZİN                                            GÜCÜ

Hayallerimiz, Hedeflerimiz, Stratejilerimiz, Projelerimiz

Organizasyonun üst ve orta kademe yöneticileri ile beyaz yakayı temsilen diğer çalışanların katılımı öngörülmektedir. 

 

ETKİNLİK – II          SAPIENS’İN ZAFERİ – DEĞİŞİM ve                                              DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Geçmişten Geleceğe İnsanın Değişimi, Uyum Becerisi (Resiliance ve VUCA), Bilinçli Farkındalık (Mindfulness), Epigenetik, Endüstri 4.0, Inovasyon, Geleceğe Hazırlık

Kurumdaki tüm çalışanların katılımı öngörülmektedir. 

 

ETKİNLİK – III         ÇALIŞTAY - KURUMSAL ÇIKTILARIMIZI                                    GELİŞTİRMEK

Kriz mi - Fırsat Mı ? Maliyet Odaklılık, İsraf Savaşçısı Olmak

Organizasyonun üst ve orta kademe yöneticileri ile büyük tedarikçiler ve müşterilerin bir kısmına ilaveten beyaz ve mavi yakayı temsilen diğer çalışanların katılımı öngörülmektedir.

 

ETKİNLİK - IV          LİDERLİK ve POZİTİF YÖNETİM

     

21.Yüzyıl Liderlik Modeli – Takımda İşbirliği Yaratabilmek

Tüm üst ve orta kademe yöneticilerin katılımı öngörülmektedir. 

ETKİNLİK - V           GÜLDÜRESİYE AŞK

                                   2 Perdelik Tiyatro - Güldürü

Motivasyon sağlamak için çalışan ve ailelerine sergilenecektir.

Bilgi İste

Thanks! Message sent.

bottom of page