top of page

AÇIK MEKTUP

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle

Merhaba,

“21. Yüzyılın Bilgi ve İnsan Kaynaklarını En Etkili Biçimde Yönetenlerin Kontrolünde Olacağı” görüşünü artık hiç kimse yadsımamaktadır. Bu görüşten yola çıkarak günümüzde işletmelerin misyonu içine dahil edilmesi gereken en önemli faktör; mevcut İnsan Kaynaklarının yetkinliklerini kurum hedeflerine uygun biçimde geliştirmektir. İnsan, günümüz iş dünyasının en kritik kaynağıdır. Kurum kültürünü biçimlendirmek, baş döndürücü teknolojik değişime uyum sağlayarak rekabette öne geçecek şekilde örnek liderlik uygulamalarını hayata geçirmek işletmedeki tüm paydaşların ortak hedefi olmalıdır. Bir yandan yenilikçiliği ve inovasyonu ilke edinip müşteri aidiyetinin ötesine geçmeyi amaçlarken, öte yandan da mutlaka – ve mutlaka – çalışanların mutluluğunu ön plana alacak pozitif bir yönetim şeklini hayata geçirebilen kurumlar önümüzdeki on yılda başarıya ulaşabilenler olacaktır.

İş yaşamında motivasyonun önemi konusunda Steve Chandler; “Ulaşmak istediğiniz hedef ne olursa olsun, eğer mutluysanız ona ulaşmanız 10 kat daha kolaylaşacaktır” der. Aslında bu söz, yaşamın her dönemi, her alanı için geçerlidir. Okulda matematik dersini severek izleyen bir çocuğun başarısı ile sabahları işine koşarak gelen hevesli bir çalışanın işe katkısı arasında pek bir fark olmasa gerek. “Başarı” sözcüğünün sırrının kurumdaki tüm paydaşların beyinlerinde ve daha da önemlisi yüreklerinde gizli olduğunu savunuyoruz. Tedarikçisinden bakım teknisyenine, CEO’sundan tezgah operatörüne kadar her kademesinin aynı yöne, aynı heyecanla baktığı ve buna ulaşmak için katma değer yaratacağı güven veren organizasyonların büyük farklar yaratacağını düşünüyoruz.

Bu düşünce ile mutlu insanların “BİZ” kavramı çerçevesinde çalışarak “BAŞARI”yı birlikte oluşturabilecekleri işyerlerinin sayısının artacağını hayal ediyoruz. Pozitif bir çalışma ortamında etkili iletişim yöntemlerinin geliştirilebileceği, katılımcı iş süreçlerinin inovatif metodlarla verimli kılınacağı, ekip çalışmasının vazgeçilmez olacağı ve elbette tüm bu çabaların iş sonuçlarına yansıyacağı işbirlikleri oluşturarak kurumlara yol arkadaşlığı yapmak amacıyla 2007 yılında Akademika’yı kurduk. Farklı sektörler ve yönetim kademelerinde elde edilen 25 yıllık mühendislik birikim ve deneyimini iş insanları ile paylaşabilmekti yola çıkış niyetimiz. Çalışan ve yöneticilere heyecan ve enerji aktaracak bir “Bilgi Merkezi” kurma hayalimizi böylece hayata geçirdik.

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen yaklaşık 300  güzide marka ve kuruluşu ile geliştirdiğimiz çözüm ortaklıkları çerçevesinde keyifli ve yenilikçi projeler gerçekleştirmekteyiz. Geride bıraktığımız 11 yıl içerisinde 750’nin üzerinde dramalı eğitim etkinliği ve 980 forum tiyatro uygulaması tasarlayıp hayata geçirdik. Yaklaşık 125,000 beyaz ve mavi yaka çalışanın yaşamına dokunmuş bulunan performansımız ile – mütevaziliği bir yana bırakacak olursak – bu alanda bir dünya rekorunu elimizde tutmaktayız.

İçinde yer almak zorunda olduğumuz “Geleceğin Bilgi Toplumu”nda, bilgiyi kullanarak karar veren, teknolojik değişimi takip etmek yerine ona liderlik eden, yaratıcı düşünen, inovasyonu yaşamının pusulası haline getiren birey ve organizasyonlara gereksinim duyduğumuz açıktır. Akademika olarak bu mozağin içinde katma değer yaratan projeler üretmeyi misyon haline getirdik. Beyin gücünü  duygusal zeka ile harmanlayıp “Ortak Akıl” yaratabilmek, katılımcılığı artırıp “BİZ” paradigmasını güçlendirmek ve insan kaynağına ait zenginlikleri kurumsal güce dönüştürebilmek en büyük hedefimizdir.

İşimizi severek yapmaya, işini severek yapan iş insanları ile birlikte çalışmaya, tutkulu, heyecanlı ve keyifli projeler üretmeye devam edeceğiz.

 

Sevgi ve saygılarımızla,

Kemal Özgirin

IMG_3858_edited.jpg

AKADEMİKA

bottom of page