top of page

DEĞERLERİMİZ VE FARKLILIKLARIMIZ

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Instagram - White Circle

İnsanların Sizi Görmezden Gelemeyeceği Kadar İyi Olun…   Steve Martin

Kurulduğumuz ilk günden itibaren sıradan olmamayı, klasik eğitimler vermek ve bilgiyi tek boyutta, tek kanaldan didaktik biçimde vermeye çalışmak yerine cezbedici, dikkat çeken, katılımcı, birliktelik sağlayacak metodların daha etkili sonuçlar doğuracağını öngördük. “American National Training Laboratory” de bizim görüşümüzü doğrulayan bir çalışmayı yayınlamıştı;

 

Resim2.jpg

Yetişkin Eğitimi üzerine yapılmış araştırmalarda ortaya çıkan bariz gerçek, slaytlar kullanarak klasik biçimde aktarmaya çalıştığınız bilgi maalesef yerine ulaşmamaktadır. Yani didaktik eğitim programlarında verilmeye çalışılan bilginin çok büyük kısmı takipeden zaman dilimlerinde kafalardan uçup gitmektedir. Oysa “Yaşayarak Öğrenme” olarak tanımlanabilecek eğitimlerle resmi tersine çevirebilmek mümkündür.

Bu bilimsel gerçekten yola çıkarak hikaye, oyun, tiyatro, sohbet, tartışma, aktivite, müzik, yaratıcı drama, dans ve görsel - işitsel her türlü aracı ve yöntemi kullanarak “BİR ŞEYLERİ” değiştirebilmek ve “FARKINDALIK” sağlamak amacıyla yol almamız gerektiğini düşündük. Tüm çalışanların kendi iş süreçlerinde farkındalık yaratabilmesini ve bu sayede önce paradigma değişikliği sonra da – biraz iddialı görünse de – davranış değişikliği geliştirebilmesini amaçlıyoruz.

Akademika olarak tüm etkinliklerimizde “Appreciative Inquiry” yaklaşımını kullanıyoruz. Türkçe’ye “Pozitif Gelişimi Birlikte Oluşturmak” olarak çevrilebilecek bu kavramın “Sorun – Sapma” yaklaşımlı diğer yöntemlere göre en büyük farklılığı, mevcut eksiklikleri ve yanlışları gidermek yerine kurumsal ve kişisel yetkinlikler boyutlarında sadece ve sadece pozitif yönlere odaklanmak olarak göze çarpmaktadır. “Moral Bozucu”, “İlişkileri Zayıflatan”, “İyileştirici Hamleleri Engelleyen” olumsuz yaklaşımlar yerine, “Daha İyiyi”, “Başarı Öykülerimizi”, “Yüksek Moral ve Heves Yaratacak Tetikleyicileri”  düşünmenin daha pozitif sonuçlar doğurduğunu gördük. Bugüne kadar gerek yurtdışındaki örnek uygulamalarda, gerekse Akademika projelerindeki gözlemlerimiz Appreciative Inquiry’nin geleceğe, olumluya ve sürece getireceği kazanımlara yönelmesinin çalışanlar ve sonuçlar üzerindeki pozitif yöndeki mucizevi etkisidir. “Pozitif Gelişimi Birlikte Oluşturmak” felsefesini hemen her iş sürecinde, her eğitim ve atölye çalışmasında eğlenceli, keyifli ve etkili biçimde kullanabiliyoruz. “Bilgi – Beceri – Yetkinlik”leri kurumsal hedefler doğrultusunda sentezleyerek OLUMLU sonuçlar üretiyoruz.

Çocuk eğitiminde sıkça kullanılan oyun ve oyunsal süreçleri esas alan dinamik bir süreç ve grup çalışması içeren “Yaratıcı Drama” tekniklerini, yetişkinlerin yetkinliklerini artırmak konusunda etkili bir yöntem olarak kullanmaya başladık. Yine bir drama alt kolu olan “Forum Tiyatro” yöntemini problem çözme ve kurumsal eğitim süreçlerine uyarladık.  Forum Tiyatro uygulamalarını  Akademika olarak Türkiye’de ilk kez 2007 yılında Ereğli Demir Çelik Fabrika’sında “İş Güvenliği Süreçlerinde” ve 2008 yılında TC Ziraat Bankası’nda “Bankacılık Müşteri Hizmetleri Süreçlerinde” kullandık. İnteraktif özelliği nedeniyle “Biz bu süreci birlikte nasıl daha iyi hale getirebiliriz ?” sorusunun yanıtını bulmak amacıyla akla gelebilecek hemen her çalışma alanında kullandığımız bir metod konumunda artık forum tiyatro. Kurumun değerleri ve karakteristiklerine özgü biçimde tasarladığımız gerçek öykülere dayalı butik senaryolarla iş süreçlerine dair çatışma noktalarını mizah yoluyla sahneye koymakta ve izleyici koltuğundaki çalışanları sahneye (sürece) davet ederek, kendi süreçlerine ait problemlerin yine kendilerince çözülmesini sağlamaktayız. Forum tiyatro uygulamalarımız, iş güvenliğinden müşteri ilişkilerine, kuşak çatışmasından değişim yönetimine, çocuklarda çevre bilincinden yetişkinlerde etkili satışa, işyerinde mutluluktan yönetim-çalışan iletişimine kadar geniş bir perspektifte katılımcıları güldürerek düşündüren mucizevi sonuçlar elde ettiğimiz son derece keyifli bir enstrüman.

Yıllardır klasik didaktik öğrenme yöntemlerine alternatif olarak her yetişkin İNSAN’ın içindeki çocuğu ortaya çıkaracak şekilde uygulamakta olduğumuz “Eğlenerek Öğrenme” programlarının sonuçları bizlere gurur vermektedir. Yaratıcı Drama, Forum Tiyatro, Sohbet, Strateji Oyunları, Yarışma, Seminer, Moderasyon, Atölye Çalışması, Mentörlük, Perküsyon, Indoor-Outdoor aktiviteleri gibi yaşantılı öğrenme tekniklerini etkin biçimde sahaya yansıtıyoruz. Etkinliklerimiz çalışanların öğrenme atmosferini etkileyen psikolojik faktörler ve kurum kültürüne ait detaylar göz önüne alınarak, kurum yöneticileri ile birlikte inovatif biçimde  hazırlanmaktadır. Bu sayede iş sonuçlarının pozitif ve katılımcı bir ortamda daha verimli, daha nitelikli ve etkili hale getirilmesini hedeflemekteyiz. Bunu yaparken eğitimlerimizin etkinliğine ve iş sonuçlarına dair “Kritik Performans Göstergeleri”nin İzlenmesine önem veriyoruz.

AKADEMİKA olarak bizi tanımlayan sözcükler;

 • İnsan faktörünün zenginliği

 • İş yaşamına dair engin görüş

 • Farklı alanlarda deneyim

 • Maliyete  değil, değere odaklanma

 • Davranış değişikliği

 • Keyifle öğrenmek

 • Yüksek performans

 • İK'ya yol arkadaşlığı

 • Kişisel farkındalık - Kurumsal performans

 • Katma değeri yükseltmek

 • Etkili sonuçlar

bottom of page