top of page

YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ İLETİŞİM

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle

'Üç Maymun'

Geliştirdiğimiz Yetkinlikler

 

Önyargılardan kurtulmak ve empatik iletişimi güçlendirerek fikir ayrılıklarıyla başaçıkabilmek

Çalışan – Yönetim,

Çalışan – Çalışan ve

Kurum – Müşteri ilişkilerinde etkili iletişim becerilerini geliştirmek

Bireyler ve departmanlar arası iletişimi güçlendirmek suretiyle birlikte, uyumlu  ve pozitif çalışma ortamı yaratabilmek

Etkili iletişime dair beceriler edindirebilmek, ortaya çıkarılacak sinerji ile bireysel performans toplamının üzerinde bir ekip performansına ulaşabilmek

Pozitif bir çalışma atmosferi ve bireylerin birbirine karşı olumlu yaklaşmasını sağlayarak, verimlilik artışı yaratabilmek

Katılımcılar, bireysel ve gruplar halinde kurum yapısına uygun hazırlanacak örnek vaka senaryoları üzerinde oynayarak tartışmakta ve paylaşım sağlamaktadırlar.

Program İçeriği

Doğru Soru Sorma

Etkin ve Doğru Dinleme

İç İletişim – Takım Olabilme

Kurumsal İletişim

Şikayet ve İtirazları Karşılayabilme (role playing)

İletişimde bariyerleri aşabilme (role playing)

Zor İnsanlarla Başaçıkabilme

Kurbanlık mısınız, Yönlendirici mi?

BİZ Kültürü

Etkili İletişimin Bileşenleri

Kontrolü elde tutabilmek ve ilişkiyi yönetebilmek

Sınırlayıcı İnançlarımızın Farkına Varabilmek

Beden Dili, Ses Tonu ve Mimikler

Sözcüklerin Gücü Adına

Empati

İkna – İkna - İkna

Önyargı

Bilgi İste

Thanks! Message sent.

bottom of page