top of page

YARATICI DRAMA ile  LİDERLİK ve POZİTİF YÖNETİM

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle

''Önce İnsan''

Geliştirdiğimiz Yetkinlikler

İş hayatında “İNSAN” faktörünün önemi

Yönetim ve çalışanların beklentilerini optimal bir çözüm alanında buluşturmak

Etkili iletişim yöntemleri kullanarak, takım bilinci ve kuruma aidiyet duygusu içerisinde, etkin liderlik örnekleri sergilemek

Takım lideri olma ve çalışanlarda sorumluluk bilincinin geliştirilmesini sağlamak

Doğru kişiye doğru zamanda yetki devredebilme becerisini geliştirmek,

Takımın güvenli ve verimli bir çalışma ortamını birlikte oluşturabilmesini sağlamak

“Pozitif Liderlik” konusunda geliştirilmesi gereken yönleri ortaya çıkarabilmek ve yöneticinin özdeğerlendirme yapabilmesini sağlamak

Hedeflerin ve temel çalışma ilkelerinin belirlenmesini sağlamak, vizyoner düşünebilme becerisi kazandırmak

Bireysel ve takım motivasyonu sağlayabilmek, ast – üst ilişkilerinde güçlü bir iletişim sistemi oluşturabilmek

Çalışan – Yönetim, Çalışan – Çalışan arasındaki inancı ve güveni pekiştirmek

Mutlu çalışanların kurumsal performansı nasıl yükseltebileceklerini ortaya koymak

20180205_143753.jpg
20180212_161333.jpg

Program İçeriği

21. Yüzyılın Değişim Paradigmaları​

Kendini ve Ekibi Tanımak

Güven, Özgüven​

İş Bölümü ve Delegason

​Dürüstlük, İçtenlik ve Adalet

​Empatik Yaklaşım​

Etkili iletişim, Diyalog ve Hitabet

​Misyonumuz ve Vizyonumuz

​İş Yaşamında İnsan Faktörü

“Önce İnsan”

​Yöneticilik ve Liderlik

​İnsanı Yönlendirebilme Sanatı

​Burada Kendimi Değerli Hissediyorum

​Çalışanlarda İş Birliği Yaratabilmek

​Duygusal Zeka Duygu Yönetimi

Takım Oluşturma ve Takım Yönetimi

Swot Analizi

​Kalite Hedeflerimiz

Değişimi Yönetebilmek

Doğru ve Zamanında Karar Verme

​Kişisel Gelişim Manifestomuz

​Motivasyon - Ödüllendirme

20180205_151712 - Kopya.jpg
20180209_102821.jpg

Bilgi İste

Thanks! Message sent.

bottom of page