top of page

YARATICI DRAMA İLE KURUM ORYANTASYONU

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle

''İş Yerinde İlk Günüm''

Geliştirdiğimiz Yetkinlikler

İşe yeni başlayan çalışanların KURUM kültürüne ısınmasını sağlamak ve aidiyet geliştirmesini desteklemek

Takım elemanlarının aralarındaki paylaşımı artırmak

Bireyler ve birimler arası iletişimi güçlendirmek suretiyle birlikte, uyumlu ve pozitif çalışma ortamı geliştirebilmek

KURUM Kültürünün her çalışan ve yönetici tarafından benimsenmiş olduğunu vurgulamak

Sürdürülebilir bireysel ve takım motivasyonu sağlayabilmek

Kurum ölçeğinde “BİZ” anlayışının benimsenmesini sağlamak

Pozitif bir çalışma atmosferi ve çalışanların birbirine karşı olumlu yaklaşmasını sağlayarak, verimlilik anlayışını sürdürülebilir kılmak

Kuruma aidiyet duygusunu artırmak

 

“KURUM” kavramının ortak paradigma olarak algılanmasını sağlamak

Şikayet etmek yerine sorunlara sahip çıkan bir kültürünü pekiştirmek

20180205_151712 - Kopya.jpg
20180205_155313 - Kopya.jpg

Program İçeriği

Davranış Biçimimizi Değiştirebilir miyiz?

Reaktif ve Proaktif Olmak

Önyargılarımızdan Arınmak

Çevreye Sunduğumuz Güven

Saygı

Özgüvenimizi Arttırmak

Empati

Kazan - Kazan Yaklaşımı

Takım Bilinci

“Biz” Olabilmek

Problem Çözme

Takdir Etme - Edilme

Motivasyon

Yeni Paradigma - Yeni Ben

Bireysel Kurumsal Hedeflerimiz

Aidiyet

Hayata Olumlu Bakmak

Burada Kendimi Değerli Hissediyorum

20180206_151852.jpg
KariyerNetIK-Yoneticileri-01.jpg

Bilgi İste

Thanks! Message sent.

bottom of page